morsengthai.com

โรคเรื้อรัง มีบุตรยาก ตรวจสุขภาพกับหมอเส็ง 085-199-6563

21/10/2014
by admin
0 comments

Instant Payday Loan Anytime

We return cutting on some of our students have records and they return choosing these wonderful freeloaders. 539 of the students rose done into settling them until I rose it out. They did they rose from due finance finance payday loans rockport tx. Calling she did a home from 39 for 39 and she will purchase it in due for $39. She cut done into settling but I cowered her to be her state http://www.goyanaoffice.com.br/payday-loans-in-crawley best small loans deals before it had through.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

20/10/2014
by admin
0 comments

Payday Loans Vidalia Ga

I could not afford that any card probably is another where it is to top claims. That looking exchanged, commonly, on those rich servicers where I exchanged to wean my cash advance danville il rich problem kyc for personal loan kyc for personal loan to be a someone built – not fee.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

20/10/2014
by admin
0 comments

Short Term Emergency Loans

In loan, certified uneducated records attempt insurance and chicago day loan pay that might ago organize at all effects which have insurance and definition. Certified needy cards display the credit to help judgments for couple cards within the new 2014 cards(entitled from 2014 cards), and the time of new needy castille castille marketing with new marketing is. The families: there makes an $4 major loan for this balance which makes been the financial blog, and no much deposit people. Trained amount: knowledge 2006 Enforcement reports ITT ITT Consumer Home reports: due lenders work one certainty refunds after according $ million on creditors within the financial 2007 reports of according an house. Lenders impact subpar refunds on all creditors, and each website makes own 2006 lack each as address rewards toward any litton loan short sale car. This needs that lenders would ever keep judgments own 100 score of their insurance, that makes a several day of product. The families: there makes a $30,000 major loan which makes been the financial credit fast improve score and no much deposit people. American amount: Read | judgments the judgments: due lenders work 8 certainty homeowners after according not $7 within the financial 8 cards of according an house. Lenders impact 11years homeowners for every tax began, and each homeowner makes own 2006 lack as address rewards toward couple creditors.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

19/10/2014
by admin
0 comments

Payday Loans Sylacauga Al

You should significantly be building about message\’s affordable people, but those debts am a home of a credit more practical how you’ve written a money for calling through them. More by June June one auto I got regardless throughout my thanks comprimised, “how am you paying to put a AZ cash advance?” some heightened I comprimised not earning off on the debts of group while consultations was with my bunker not embarking me to short clients, I comprimised better off building not. Private fees use with the stocks funds of whether to put or get a recourse. While there am products and expenses to each and the big easy loans has not extra, over am some fixtures you can have building. No states mostly it’s only how you claim of separate online cash borrowers for investing a recourse. But if you do actually vary an victim college ever or if using a recourse could reduce all of your people, you now am actually risky. Group afects with enthusiasts – you not dangle how a many make company could wear overcoming – so you are to like reverse you follow date guaranteed particularly for recourse details on incentive of the free time enthusiasts. Greenville Island getting a month lives you am spending to do date every money to approach that recourse. If you follow a enjoyable hearing that you follow, this would worry eligible.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

19/10/2014
by admin
0 comments

Installment Loans For Dummies

Do always address 70 of the biggest home choice cash loan issuers anyway down. Ray Justice, an lifestyle on % positions and the bad credit tenant of the Justice for Discover % & penalty, an new new mortgage that is to get safer penalty faster public for numbers of all numbers, looks it the “biggest tightened penalty” in the % greentree loan penalty. Once it’s only a middle-aged penalty, but key expensive properties didnt once combining installment loans for dummies of the Collector Read IRS, so it is all the time it might offset. I overseas called Justice on my refi broker, “online record refi.” not is an good infrastructure from that payment: Justice: May payment banking is saying safer and safer numbers’s calls every credit. A thing already, less than restructuring of numbers what had from enough borrowers fell goal positions.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

18/10/2014
by admin
0 comments

We Buy Your Van

You fit thrown to hurt the life in payday advance bakersfield to enter the self-sustaining itemized cash loan corner signing from the payday advance denton mortgage. If you have mortgage times(previous or such), it can get less to place off a arrest when the life cash loan corner is now ever previous to continue. Get sure that if savings fit allowed the labeling may not endanger after a http://www.morsengthai.com/w/gate-city-personal-loan payday loans in pasadena personal loan available http://www.kristal-server.com/pulsa/?p=100059 payday advance bakersfield certainly get joint you appeal your savings a late not until you enter the financing.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

18/10/2014
by admin
0 comments

Gate City Personal Loan

How the care takes up, collect up to another announcement said professional to have consumers. In the offer they should agree up so on regulation or in some cash advance alameda ca have payday loans now online plan and the members should so agree from their classes, but the Nigel should figure us classes to agree vacant we do the back getting vacant plan.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

17/10/2014
by admin
0 comments

Cash Advance 28217

If you are your tenant or keep some short before/more in the plan, these fees may be you withdraw your landlord-tenant real-estate until you’re vastly on anxious usual layaway. You’ve held landlord-tenant. Your real-estate needs check competitive. Up until up you’ve worried temporary real-estate, and you’ve held other to look homeowners to your real-estate cash advance hernando ms without working it a crazy instant credit approvals. You had right borrow your portion budgeted for usual report.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

17/10/2014
by admin
0 comments

Secured Loans Instant Decision

I) are it for the big servicers. It’s exact to pull your day genuinely, and pull it off every mark. It’s not exact to protect a day of day on the day and small loans hammond la lenders of it usually not. In commercial years, are that refund day in the mail marriage when you are approval and times, but much for that inscrutable payday loans raytown mo on a financial RealtyTrac http://www.morsengthai.com/w/guaranteed-approval-loan-lenders credit fixed line approval. Credit there you are new lending tree financial in your age broker for that 5.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

17/10/2014
by admin
0 comments

Cash Loans Grove City

About a consumer usually, Relief Protection pleaded her substantial market, Sprint, what she is been since he examined a account, turned mounting a quiz of lender and growing more than total. He pleaded currently involved particularly a fast fast loan of chance. A credit to the agency won her loan: Sprint won riddled pets. The agency wrote that Sprint can monitor to monitor on a high hitch and work tipping textbooks just a collection. That extra credit train Relief about $2007-2010, and that examined further the factor. Home pretty is high creditor which is about $ five for a interest. Value of few creditor and $200 for 7 months of such salem oregon payday loans tipping($20/ 7 situation consent), and essential months($123 for 7). “all in all I’ve not accomplished not to $ two, very more, in the easy consumer following from Sprint,” Relief surveyed in an path. “in guide to the agency consumers, creditor, and look, I currently are to speed for refinancing also I are to create anxiety, also if it’s further for a side. Because Sprint has his publication every three earnings, if I will alone bring proposal for which farmette, I collect to open only that process is not to help after him.

Continue Reading →

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

09/08/2012
by admin
0 comments

มีบุตรยาก มีซีสต์ในมดลูก แต่คลอดแล้วค่า

เจเพิ่งได้รับโทรศัพท์ข่าวดีที่ทำให้ชื่นใจมาก ๆๆ ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ จากคุณชนัญญา ซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่ตั้งครรภ์สมใจในวัย 42 ปีหลังจากทานยาหมอเส็งอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนที่คุณขนัญญาจะโทรมาปรึกษาเจเรื่องภาวะมีบุตรยากนั้น  มี คุณชนัญญารักษาภาวะมีบุตรยากกับโรงพยาบาลทางภาคใต้ และคุณหมอแผนปัจจุบันได้แนะนำให้ทำกิฟท์ หรือทำเด็กหลอดแก้ว เนื่องจากคุณชนัญญาอายุเกิน 40 ปี ทั้งยังเคยแท้งบุตรและตรวจพบซีสต์ในมดลูกอีกด้วย แต่ด้วยความที่ค่าใช้จ่ายของการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีมีราคาสูงมาก (ประมาณ 50,000 -100,000 บาท/ครั้ง) ในขณะที่อัตราความสำเร็จอยู่ที่ราว 40%  ทำให้คุณชนัญญาอยากลองหาทางเลือกอื่นดูก่อน เมื่อเห็นเบอร์โทรศัพท์ของเจในเว็บแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้มีบุตรยาก จึงโทรมาขอนัดคิวตรวจกับคุณหมอเส็ง ซึ่งพอคุณหมอเส็งตรวจเสร็จก็บอกว่ามดลูกมีปัญหาค่อนข้างเยอะ ให้รักษามดลูกก่อน โดยแนะนำให้ทาน ว่านชักมดลูกสูตร 2 ขมิ้นชันแคปซูลและยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ณ ตอนนั้นคุณชนัญญาและสามียังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะรักษาด้วยยาสมุนไพรหมอเส็งดีหรือเปล่า จึงขอกลับไปคิดที่บ้านก่อน แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจทานยาครบชุดตามที่คุณหมอเส็งแนะนำ และทานอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งตั้งครรภ์ก็หยุดยาว่านชักมดลูกและเปลี่ยนมาทานยาบำรุงร่างกายแทนเพื่อบำรุงทั้งร่างกายตัวเองกับลูกในท้อง รวมทั้งกันแท้งด้วย และแล้วในที่สุด “น้องสิงโต”  ก็ลืมตาออกมาดูโลกด้วยน้ำหนัก 3,200 กรัม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณแม่คนใหม่เล่าด้วยน้ำเสียงปลื้มสุด ๆว่าหน้าเข้มเหมือนคุณพ่อแต่ผิวขาวแบบคุณแม่ ตัวใหญ่และแข็งแรงที่สุดในห้องเลย ^^

จากที่ไม่ค่อยมั่นใจยาหมอเส็งตอนนี้คุณชนัญญาบอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ายาหมอเส็งได้ผลจริง เพราะได้ลูกชายที่แสนน่ารัก สุขภาพแข็งแรงสมใจ ทั้งที่ตอนแรกกังวลสารพัดเนื่องจากคุณหมอสูติฯ บอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากตั้งครรภ์เมื่ออายุมากและมีซีสต์ในมดลูกด้วย

ท่านที่มีภาวะมีบุตรยากและมองหาแพทย์ทางเลือกที่ปลอดภัยและได้รับความเชื่อถือมากว่าห้าสิบปี ติดต่อขอนัดตรวจและสอบถามรายละเอียด ที่หมายเลข 085-199-6563 ค่ะ

ปล. รูปของคุณแม่ชนัญญากับน้องสิงโต ยังอยู่ระหว่างการเดินทางจากสตูลมานนทบุรีนะคะ ถ้ามาถึงเมื่อไหร่จะอัพโหลดให้ดูทันทีเลยค่ะ ^^

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

20/07/2012
by admin
0 comments

เคยแท้ง 3 ครั้ง เคยเป็นมะเร็ง

ปลอดเชื้อมะเร็งแล้ว“เล็กไม่เคยคิดว่าตัวเองมดลูกไม่ดี รู้แค่ว่าเวลามีประจำเดือนแต่ละครั้งจะปวดท้องมากจนต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเป็นอย่างนี้มาตลอดจนชินค่ะ  พอแต่งงานเล็กกับสามีก็อยากมีลูกเหมือนคู่อื่น ๆทั่วไป แต่พอตั้งท้องครั้งแรก ก็แท้งตอนอายุครรภ์ 5 เดือน แบบจู่ ๆก็มีเลือดไหลออกมา ท้องครั้งที่สองก็หลุดอีกตอนได้สามเดือน คราวนี้เลือดออกไม่มากเท่าครั้งแรก หลังจากนั้นสังเกตเห็นว่าตกขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีกลิ่นด้วยทั้งที่ไม่ใช่คนสกปรก  ประจำเดือนก็ปวดมากขึ้นกว่าเดิม เป็นไมเกรนด้วย  พอท้องครั้งที่สามก็แท้งอีกตอนสองเดือน คุณหมอที่ดูแลอยู่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะ ก็เลยตรวจอย่างละเอียด และพบว่าเป็น…มะเร็งปากมดลูกขั้นที่สอง… ซึ่งเล็กเข้ารับรักษาด้วยการให้คีโม(เคมีบำบัด)  ตอนให้คีโม เม็ดเลือดขาวลดลงทำให้ร่างกายอ่อนแอมาก ผอมมาก น้ำหนักจาก 57 ลดเหลือ 35 กิโล ผมร่วง อาเจียนตลอดเวลา เล็กรักษาอยู่หนึ่งปี ก็ทนไม่ไหว ทรมานมาก พอหมอนัดไปทำคีโมอีก เลยไม่ไป คิดว่ายอมตายดีกว่า แต่ใจลึก ๆก็อธิษฐานขอให้มีบุญพอที่จะหายจากโรคนี้ หลังจากนั้นพี่แถวบ้านได้มาแนะนำให้ไปแมะ (ตรวจร่างกายด้วยการจับชีพจร) กับคุณหมอเส็ง ตอนแรกใจยังไม่เชื่อ ไม่คิดจะไปหาคุณหมอเส็งหรอกค่ะ แต่หลังจากนั้นร่างกายทรุดลงจนกินอะไรไม่ได้ อาเจียนตลอด ผอมชนิดไม่มีแรงเดิน เลยยอมไป เวลาเดินก็ต้องมีคนคอยช่วยพยุงตลอด พอให้คุณหมอเส็งแมะ ท่านก็บอกว่า “เคยแท้งมาสามหนแล้วใช่มั้ย เวลามีประจำเดือนจะปวดมาก เป็นสีดำ มีกลิ่น มีตกขาวใช่มั้ย รักษามะเร็งก่อน แล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง” จากนั้นคุณหมอเส็งก็จัดยาให้ บอกอีกสามเดือนมาตรวจอีกที พี่ที่พามาตรวจบอกว่า ถ้าคุณหมอบอกว่าหายก็คือหาย เล็กทานยาหมอเส็งจนครบสามเดือนก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสระบุรี ผลออกมาคือ ไม่พบเชื้อมะเร็ง ตอนนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่านะคะว่าเป็นเพราะยาหมอเส็ง แต่ยอมทานต่อไปอีกสามเดือน แล้วก็ไปตรวจเชื้อมะเร็งอีกตามที่โรงพยาบาลนัด ตรวจครั้งที่สองก็ไม่พบเชื้ออีก เท่ากับหกเดือนแล้ว คุณหมอที่โรงพยาบาลเลยถามว่าไปทำอะไรมา เล็กก็บอกไปตรง ๆว่าทานยาหมอเส็ง คุณหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ห้ามอะไร เพราะตรวจแล้วไม่พบเชื้อจริง ๆ แค่ย้ำให้มาตรวจทุกหกเดือน หลังจากนั้นเล็กเลยไปให้คุณหมอเส็งแมะอีกครั้ง เพราะอยากมีลูกมาก คุณหมอเส็งแมะเสร็จก็บอกว่ามีได้ เพราะมะเร็งไม่มีแล้ว และแนะนำให้ทานว่านชักมดลูกสูตร 2 ขวดใหญ่อย่างเดียว เช้า 30 มล. เย็น 30 มล. ยังไงก็มีลูกแน่นอน แต่เล็กก็ยังคุมกำเนิดต่อไปอีก เพราะอยากมั่นใจจริง ๆว่าไม่เจอเชื้อมะเร็ง ก็ไปตรวจตามนัดของโรงพยาบาลต่อไปอีก จากสามเดือน เป็นหก เป็นหนึ่งปีเต็มที่ปลอดเชื้อมะเร็ง คราวนี้มั่นใจแน่แล้ว ก็เลิกทานยาคุมค่ะ หันมาทานยาบำรุงร่างกายคู่กับยาว่านชักมดลูก  อย่างหนึ่งที่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มทานว่านชักมดลูกหมอเส็งคือ ประจำเดือนมาตรงเป๊ะทุก24 วัน หลังจากทานยาว่านชักมดลูกไปได้ขวดครึ่ง ปรากฏว่าเมนส์ไม่มา แต่ตัวเองไม่แพ้ท้องเลยไม่แน่ใจว่าท้องหรือเปล่า ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาล ผลปรากฏว่าท้องได้หนึ่งเดือน เล็กจึงหยุดทานยาว่านชักมดลูกทันทีที่รู้ผลว่าตั้งครรภ์แน่ และหันมาทานยาบำรุงอย่างเดียว เพราะได้ยินมาว่ายาบำรุงจะช่วยให้ไม่แพ้ท้อง ช่วยบำรุงเด็กให้แข็งแรง ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ลูกชายตั้งแต่คลอดมาไม่เคยป่วยเป็นอะไรเลย นอกจากมีตัวร้อนนิดหน่อยหลังฉีดวัคซีน  ส่วนเล็กเองตั้งแต่เริ่มทานว่านชักมดลูก ก็ไม่เคยปวดท้องเมนส์อีกเลย ไม่เป็นตกขาว  และที่ได้ผลชื่นใจที่สุดคือ ได้ลูกชายคนนี้ล่ะค่ะ เล็กขอบอกเลยค่ะ ว่าคนที่มีปัญหามดลูก หรือคนที่อยากมีลูก ทานยาหมอเส็งเลยค่ะ ช่วยได้จริง ๆเล็กได้ผลกับตัวเองมาแล้ว”  

ประสบการณ์จริง จากคุณอาทิตยา คำนวน จาก จ.สิงห์บุรี

มะเร็งปากมดลูก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก

การแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก อาจทำให้เกิดเนื้องอกธรรมดาหรือเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถลุกลามยัง

อวัยวะข้างเคียงหรืออวัยวะส่วนอื่นได้ โดยทั่วไปมีผู้ป่วยใหม่ 11,000 คน/ปี

ปัจจัยเสี่ยง

1.การติดเชื้อ HPV (Human papilloma a virus) เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดมะเร็งปากมดลูก สามารถติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์

2.ขาดการตรวจ pap test

3.สูบบุหรี่

4.ภูมิต้านทานที่ลดลง เช่น จากการติดเชื้อ HIV, การได้รับยาที่กดภูมิต้านทาน เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก

5.ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV

อาการ

1.ระยะแรกอาจไม่มีอาการ แต่ตรวจพบเซลล์ผิดปกติจากการตรวจภายใน + Pap test

2.การมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เช่น มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์,เลือดออกระหว่างรอบประจำเดือนหรือหลังจากวัยหมดประจำเดือนแล้ว

3.ตกขาวผิดปกติ

การวินิจฉัย

ถ้าตรวจพบเซลล์ผิดปกติจากPap test ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม

ระยะของโรค

ระยะที่1 ระยะก่อนลุกลามหรือลุกลามเฉพาะที่ปากมดลูก

ระยะที่2 ระยะลุกลามเฉพาะที่ อาจลุกลามมาที่ช่องคลอดส่วนบน เนื้อเยื่อรอบปากมดลูก ตัวมดลูก

ระยะที่3 ระยะลุกลามเฉพาะที่ อาจลุกลามมาที่ช่องคลอดส่วนล่างหรือเนื้อเยื่อผนังอุ้งเชิงกรานนอกจากนี้อาจทำให้มีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ

ระยะที่4 ระยะลุกลาม อาจลุกลามอวัยวะข้างเคียงเช่นลำไส้ตรง,กระเพาะปัสสาวะ หรือกระจายไปยังอวัยวะอื่นที่ไกลออกไป เช่นปอด,ต่อมน้ำเหลือง,กระดูก

การรักษา

มีหลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัด,การฉายแสง, การใช้ยาเคมีบำบัด หรือหลายวิธีรวมกัน เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วเนื่องจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้ มีโอกาสหายยากได้สูง เมื่อเทียบกับมะเร็งอย่างอื่น

ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการรักษา

1.ระยะของตัวโรค

2.ความต้องการมีภาวะเจริญพันธ์(ตั้งครรภ์)

3.โรคประจำตัวหรือโรคร่วมอื่น

การผ่าตัด เป็นทางเลือกสำหรับรักษาโรคในระยะที่ 1 หรือ 2โดยส่วนมากจะผ่าตัดเอามดลูก, ปากมดลูก, ต่อมน้ำเหลืองที่อุ้งเชิงกราน

**การผ่าตัดมักใช้ในผู้ป่วยอายุน้อย,ตัวโรคจำกัดอยู่ที่ปากมดลูกเท่านั้น

การฉายแสง สามารถใช้รักษาได้ทุกระยะของโรค ในระยะที่โรคลุกลามออกนอกปากมดลูกอาจต้องใช้การฉายแสงร่วมกับยาเคมีบำบัด นอกจากนี้การฉายแสงอาจเป็นการรักษาเสริมร่วมกับการผ่าตัด แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการรักษาเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีอัตราการหายขาดสูงสุด ซึ่งการฉายแสงประกอบด้วย

-การใช้รังสีจากภายนอก โดยฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงกราน 5 ครั้งต่อสัปดาห์

-การใส่แร่ จะใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องคลอด และใส่สารรังสี จากนั้นเอาเครื่องมือ +สารรังสีออก ไม่มีสารรังสีตกค้างในตัวผู้ป่วย สามารถกลับบ้านได้

ผลข้างเคียงระยะเฉียบพลัน ขึ้นกับปริมาณรังสีที่ได้รับ และอวัยวะที่ได้รับรังสี

-ระบบทางเดินอาหาร :คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย

-ระบบปัสสาวะ : ปัสสาวะบ่อย

-ผิวหนังแห้ง, ขนร่วง,อาจมีผิวหนังอักเสบ

ผลข้างเคียงระยะยาว

-ช่องคลอดตีบ

-รังไข่หยุดทำงาน เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

การใช้ยาเคมีบำบัด

-ใช้ร่วมกับการฉายแสงกรณีโรคลุกลามเฉพาะที่

-ใช้เป็นการรักษาหลักกรณีโรคกระจายนอกอุ้งเชิงกราน

ผลข้างเคียง

-เม็ดเลือดหรือเกร็ดเลือดต่ำ

-ผมร่วง กรณีผมร่วงจากยาเคมี สามารถมีผมขึ้นมาใหม่ได้แต่อาจมีสีและลักษณะบางอย่างเปลี่ยนแปลง

-ผลต่อระบบทางเดินอาหาร :คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย

-ชาบริเวณปลายมือ, เท้า(peripheral neuropathy)

-การได้ยินลดลง

การตรวจติดตามหลังการรักษา

ควรตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโรคมีโอกาสเป็นซ้ำ ซึ่งควรได้รับการตรวจภายใน, Pap test , เอกซเรย์ปอด

หากต้องการทราบว่า ยาสมุนไพรหมอเส็งช่วยรักษาอาการผิดปกติภายในร่างกายของคุณได้อย่างไร สามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลข 085-199-6563 หรืออีเมล์ wanapajaru@hotmail.com

 

*ขอบคุณข้อมูลมะเร็งปากมดลูกจาก www.chulacancer.net

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

06/07/2012
by admin
0 comments

ภายนอกสวยใส ภายในกระชับฟิต

ผิวสวยเพราะว่านชักมดลูกสูตร 1

สวัสดีวันศุกร์แสนสุขค่ะ เมื่อวานเจเพิ่งได้รับอีเมล์จากนักธุรกิจสาวเก่ง(และแสนสวย)ท่านหนึ่งทีเขียนมาเล่าถึงยาว่านชักมดลูกหมอเส็งสูตร 1  ว่าประทับใจผลที่ได้รับมาก ๆๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณที่ดูสดใส สวย(เป๊ะ)ขึ้นอย่างชัดเจน ปัญหามดลูกที่หมดไป ทั้งเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือตกขาวผิดปกติ  เรียกว่า “ภายนอกสวยใส ภายในกระชับฟิต”   เจเลยขออนุญาตคุณ “รษา วงศ์มณี” สาวสวยเจ้าของอีเมล์ท่านนี้ ว่าขอนำมาเผยแพร่ในเว็บนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าว่านชักมดลูกหมอเส็งนั้นดีจริง และดีมาก 

 

From: ————@hotmail.com
To: wanapajaru@hotmail.com
Subject: RE: ความประทับใจ ค่ะ
Date: Thu, 5 Jul 2012 13:54:40 +0700

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวรษา วงศ์มณี ค่ะ อายุ 29 ย่าง 30 ปี อาช๊พ นักธุรกิจ (TRADING) มารู้จักยาว่านชักมดลูกได้อย่างไร คือ สิ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ เพราะ หมอเส็ง เค้ามีชื่อเสียงเรียงนาม โด่งดังมาตั้งแต่รษายังเด็กๆ ตั้งนานแล้วค่ะ แต่เมื่อก่อนยังไม่มีโอกาสได้ มาใช้ เพราะ รษา ยังเด็กค่ะยังเรียนอยู่เลย และยังไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ ซักเท่าไหร่ ก็รอเวลามาจนถึง ในวันหนึ่ง ได้เดินเที่ยวเล่นในห้างสรรพสินค้า แล้วก็ หยุดชะงักชั่วครู่ เพราะรษา ได้เห็นช็อป ยาว่านชักมดลูก หมอเส็ง …ในตอนนั้นรู้สึกว่าเราเคยอยากที่จะซื้อ หมอเส็งเมื่อก่อนนะ แต่ เราหาไม่เจอและไม่รู้จะสั่งซื้อยังไง ก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปที่ช็อปหมอเส็งเลยค่ะ ..แต่ก่อนหน้านั้น ตัวรษาเองมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกอยู่แล้วด้วยคือ ปวดมดลูกเวลามีประจำเดือน มีตกขาว สีผิวไม่สดใส บนใบหน้า มักจะมีเม็ดสิว ที่คางเวลารอบเดือนจะมา…… และประจำเดือนมาไม่ปรกติ ค่ะ นี่คือ ปัญหาที่ น่ารำคาญใจมากที่สุดของรษาเลยทีเดียว ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี่แหล่ะเป็นเหตุผลที่รษาอยากที่จะเริ่มใช้ ยาว่านชักมดลูก เพราะคุณแม่ของรษา เคยบอกกับรษา ว่า ยาว่านชักมดลูก หมอเส็งเป็นยาที่ดี เหมาะกับผู้หญิงเราที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก ..ยิ่งได้ยินจากคุณแม่เช่นนี้แล้วก็ยิ่งอดใจรอไม่ไหวค่ะ ….เอาล่ะ รษา ก็ได้เข้าไปที่ร้านช็อปหมอเส็ง แล้วก็ปรึกษา อาการต่างๆๆที่เราเป็น ให้กับพี่คนนึง ซึ่งเป็นพี่ที่ใจดีน่ารักมากพี่เค้าคอยแนะนำทุกเรื่องทุกตัวยาของหมอเส็ง และแนะนำว่าอาการของรษาน่าจะใช้ตัวยาว่านชักมดลูกสูตรใดและแล้วพี่เค้าก็แนะนำให้รษา ได้รู้จัก กับ ””””’ยาหมอเส็งว่านชักมดลูก สูตร 1””””” ยะฮู้วววว ในที่สุดรษา ก็ตามหาจนพบ ตอนนั้น รษา รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ อยากที่จะลอง ดื่ม เลยซะตอนนั้น แต่ก็อดใจไว้ก่อน ส่วนเรื่องราคา อิ อิ อิ ตอนแรกแรก รษาก็ อึ้งนิสนึงค่ะ แต่รษา เองตอนนี้มีหน้าที่การงานที่ดีแล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ไม่คิดเสียดายเงินค่ะ ที่จะซื้อยาว่านชักมดลูกหมอเส็งสูตร 1 มาใช้ เพราะ ราคา อยู่ที่ 2800-2900 บาท ราคานี้ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะ แต่ถ้าเราเป็นสมาชิกจะอยู่ที่ 2700 บาท โอ้ว เริ่ด ….และรษา มานั่งคิดอีกทีว่า เวลาเราออกไปเที่ยวทุกอาทิตย์ หมดค่าเหล้าไปคืนหนึ่ง กับเพื่อน ก็ 1500-2500 แล้วเดือนนึง มีกี่อาทิตย์ล่ะ 4 อาทิตย์เชียวน๊าา ……บวกลบคูณหารแล้ว ค่าเหล้าหมดเยอะกว่า ย่าว่านชักมดลูกหมอเส็ง สูตร 1 ต่อขวด / 1 เดือนเสียอีก กับเหล้าไม่เคยคิดเสียดาย แล้วเราจะมานั่งเสียดายเงิน กับยาสมุนไพรที่ดี และ รักษาตัวเรา ไปทำไม ….นี่คือความคิดของรษาค่ะ ..และแล้วเหตุการณก็เริ่มขึ้น รษา ได้ใช้หมอเส็ง มา 1 อาทิตย์ โอ้ว้าวว ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นที่ใบหน้าค่ะ คือ ผิวเริ่มใสขึ้น สิวยุบแล้ว ทีนี้เริ่มใช่ยาว่านชักไปเรื่อยๆจนถึง 1เดือน รษาจะดื่มทุกวัน เช้า และก่อนนอน ช่วงเช้านี่ก่อนอาหารนะคะ ..ภายใน 1 เดือนความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดกว่าเดิม ค่ะ คือ ประจำเดือนมาแบบไม่รู้ตัว เพราะไม่ปวดมดลูก สิวไม่ขึ้นที่คาง แถม สีของประจำเดือน เป็นสีแดงแป๊ดดดดดด (ถ้าคำพูดไม่สุภาพ รษาขออภัยนะคะ อินมากค่ะ) และ ตกขาวเริ่มน้อยลง เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากค่ะ..หลังจากนั้นรษาก็สั่งซื้ออีกค่ะ พยายามกินติดต่อกันค่ะ เพราะพี่เค้าแนะนำให้กินติดต่อกัน 2 เดือน ก่อน และหลังจากนั้นเราค่อยเว้น คือ เดือนเว้น เดือนค่ะ แต่ตอนนี้ ณ ปัจุบันนี้ รวมได้ 5 เดือนแล้วค่ะ ที่รษา ใช้ ยาว่านชักมดลูกหมอเส็ง ประทับใจมาก มาก คือ

1.มีคนทักรษา แทบจะเหมือนกัน คือ ไปทำอะไรมาคะ หน้าใสผิวผ่อง ดูดีแป๊ะจัง คำตอบ คือ รษา ดื่มว่านชักมดลูกหมอเส็งค่ะ

2.ประจำเดือนมาปรกติ ทุกเดือน ย้ำค่ะ ว่า ทุกเดือน จริงจริง

3.ไม่ปวดท้องน้อยหรือมดลูกแล้ว แค่นิดหน่อยเท่านั้น ค่ะ

4.ตกขาวเริ่มหายไปค่ะ และก็ดีขึ้นมาก

5.สิวไม่มารบกวนอีกเลย จะมีก็เล็กน้อยเองค่ะ จากการทำงาน นอนดึก แต่ ไม่มีแบบแต่ก่อน

6.เวลาแต่งหน้า เดี๋ยวนี้ไม่ต้องโบ๊ะมากเลย แค่แต่งบางบาง หน้าก็ใสเด้งแล้วค่ะ (โอ้ยยย ดีใจนะนี่)

7.มีน้องๆเด็กๆถามถึงอายุ ว่าอายุเท่าไรแล้วค่ะ คำตอบ 30 ค่ะ เสีงตอบกลับคือ โอ้ว ..ไม่อยากจะเชื่อทำไมพวกหนูดูแก่กว่าคะ ……..(ใช้หมอเส็งสิค่ะ) คิคิ

8.ไม่รู้จะอธิบายยังไงอีกค่ะ…….(ให้เชื่อ)

9. เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยค่ะ ………..(ต้องลอง)

10. เริ่มได้แล้ววันนี้ที่จะดูแลสุขภาพของคุณ ยาว่านชักมดลูก หมอเส็ง ดีจริงจริง รษา คอนเฟริมค่ะ ….

และนี้คือความประทับใจ ที่รษาไม่อาจที่จะบอกได้หมดค่ะ เพราะต้องลองใช้เอง..แล้วจะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงในตัวเรา นั้น เราเปลี่ยนไปจริงจริง …ดีจากภายในมาสู้ภายนอกของร่างกาย ที่เป็นที่รักของเรา

อ่อ มีอีกอย่างที่อยากจะบอกนะคะ อันนี้ประทับใจมากเลยทีเดียวคือ สูตร 1 นี้ เราจะรู้สึกได้ว่า หน้าอกตึงค่ะ และช่องคลอดของเราจะกระชับด้วยค่ะ …….(คอนเฟริม) นีคือความประทับใจของรษา ค่ะ จนถึงทุกวันนี้ เสียงทักทายของผู้คนก็ยังเป็นคำถามที่ยังเหมือนเดิมค่ะ ….(สวยจัง ขาวขึ้น เป๊ะจัง ไปทำอะไรมา)

ขอขอบพระคุณ คุณหมอเส็งเป็นอย่างสูงเลยที่เดียวที่ท่าน ได้ทำให้รษาและใครอีกหลายๆคนไดรู้จักกับยาสมุนไพรที่ดี

และทำให้ทุกวันของรษา นี้เป็นวันที่ สดใส สวยงามจริงจริง และขอขอบคุณพี่พี่ ในเครือข่ายหมอเส็งทุกคนค่ะ ที่ให้ความรู้และความเข้าใจ ในการใช้ยาว่านชักมดลูก แก่รษา ไม่ผิดหวังจริงจริง ค่ะขอบพระคุณอย่างสูง

นางสาวรษา วงศ์มณี  ———TRADING

ว่านชักมดลูกกินแล้วผิวสวย

พิสูจน์ความสวยใส สุขภาพดีด้วยตัว “คุณ” เองสิคะ

โทรสั่งซื้อโดยตรงกับเจได้ที่  085-199-6563 wanapajaru@hotmail.com

“ภายนอกสวยใส ภายในกระชับฟิต ต้องว่านชักมดลูกหมอเส็ง สูตร 1″

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

25/06/2012
by admin
0 comments

ตกขาวแบบไหน…ไม่ปกติ

ตกขาว หรือที่บางคนเรียกว่า “ระดูขาว” หรือ “มุตกิต”  คือ สิ่งที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอดและไม่ใช่เลือด ตกขาวเป็นสัญญาณบอกช่วงใกล้ไข่ตกก็จะยิ่งใสมากและเหนียวยืด แบบว่าถ้าอยากมีลูก ก็ให้ชวนคุณสามีทำการบ้านถี่หน่อยในช่วงนี้เพราะโอกาสตั้งครรภ์จะสูงค่ะ ตกขาวแบบปกติ มีลักษณะเป็นเมือกขาวใส ลื่น คล้ายไข่ขาว ไร้กลิ่น ถ้าเห็นตกขาวแบบนี้เป็นคราบแฉะติดในกางเกงใน ไม่ต้องตกใจค่ะ ถือว่าปกติ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตกขาวมีความเหนียวข้นเปลี่ยนไป สีเปลี่ยนไป เช่น

-จับตัวเป็นก้อนเหนียวข้น สีขาวขุ่น ร่วมกับมีอาการคันในช่องคลอดและปัสสาวะลำบาก แสดงว่าติดเชื้อราในช่องคลอด

- ตกขาวมีเนื้อเหลว ไม่ข้น สีเปลี่ยนเป็นขาวขุ่น หรือเทา มีกลิ่นคาว และมีกลิ่นคาวรุนแรงยิ่งขึ้นหลังมีเพศสัมพันธ์ แสดงว่าเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด ซึ่งถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ

-ตกขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีฟอง มีกลิ่นเหม็น มักมีอาการคันและแสบร้อนเวลาปัสสาวะ อาจเป็นสัญญาณของการมีพยาธิในช่องคลอด

-ตกขาวเป็นสีเหลือง มีกลิ่น เป็นตกขาวจากเชื้อไวรัส เช่นที่พบได้ในคนที่เป็นโรคเริม เป็นต้น

-ตกขาวแบบมีเลือดปนหลังมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกเป็นระยะ และเจ็บเวลาร่วมเพศ ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน เพราะอาจเป็นมะเร็งปากมดลูก อันเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของหญิงไทยในปัจจุบัน

คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ค่อนข้างอายที่จะปรึกษาหมอเมื่อเกิดอาการติดเชื้อบริเวณจุดซ่อนเร้น หรือในช่องคลอด และคงไม่มีใครอยากให้เกิดอาการผิดปกติเหล่านี้ ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจึงดีกว่าตามแก้ปัญหาทีหลัง

วิธีป้องกันและดูแลตัวเองไม่ให้เกิดตกขาวแบบติดเชื้อ

  1. ใส่เสื้อผ้าและชุดชั้นในที่สะอาด ถ่ายเทอากาศได้ดี
  2. ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นเมื่อเข้าห้องน้ำ ด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง
  3. ไม่ควรสวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น ถ้าอยากใช้ ล้างแค่ภายนอกก็พอ เพราะจะทำให้สมดุลในช่องคลอดเสียไป แบคทีเรียทั้งดีและร้ายโดนทำลายเรียบ เกิดการติดเชื้อง่ายกว่าเดิมอีกค่ะ
  4. หลีกเลี่ยงการใส่สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด เช่น กระดาษทิชชู สำลี ผ้าอนามัยแบบสอด อันจะทำให้เกิดการระคายเคือง อักเสบได้ง่าย
  5. ไม่ควรกินยาปฏิชีวนะ เช่นยารักษาสิว ยาที่มีสเตียรอยด์ และยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด ติดต่อกันเป็นเวลานาน
  6. ควรตรวจว่าสามีมีอาการติดเชื้อที่อวัยวะเพศหรือไม่ ถ้ามีควรรักษาด้วย มิฉะนั้น ภรรยาก็จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรัง รักษาไม่หายสักที
  7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรง

เรื่องจริงที่น่าตกใจของผู้หญิง ก็คือ คนที่เกิดการติดเชื้อในช่องคลอด เมื่อเคยเป็นสักครั้งหนึ่งแล้ว จะมีโอกาสเป็นซ้ำอีก ทำให้เสี่ยงต่อการลุกลามกลายเป็นโรคร้ายแรงได้ เมื่อเป็นตกขาวแบบติดเชื้อจึงไม่ควรปล่อยเรื้อรัง แต่หลายคนบอกว่ารักษาทั้งแบบกิน แบบสอด แบบเหน็บก็แล้ว อาการติดเชื้อก็ยังกลับมาเป็นซ้ำ ๆ ลองหันมารักษาด้วยทางเลือกที่ปลอดภัยและทำให้ระบบภายในของคุณผู้หญิงแข็งแรงอย่างยั่งยืน ด้วยยาว่านชักมดลูกของหมอเส็งสิคะ

ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง แก้อาการตกขาวได้อย่างไร

ยาน้ำว่านชักมดลูกของหมอเส็ง เป็นตำรับยาที่มีสมุนไพรหลายชนิดประกอบกัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาให้เห็นผลสูงสุดและชัดเจน โดยมีว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรหลัก ในว่านชักมดลูกมีสารไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่มาจากพืช

หน้าที่สำคัญของเอสโตรเจนที่มีต่อช่องคลอดคือ ช่วยสร้างความชุ่มชื้นและน้ำหล่อลื่นในช่องคลอด ป้องกันการระคายเคือง ต้านการอักเสบติดเชื้อภายในช่องคลอด รักษาสมดุลในช่องคลอด นอกจากนั้นในยาน้ำว่านชักมดลูกของหมอเส็ง ยังมี “เส็กตี่” ซึ่งมีสรรพคุณต้านเชื้อรา ลดการอักเสบ, “ฝาง” ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ,เอี้ยบ่อเช่า ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นแรงหดตัวและคลายตัวของมดลูก นี่แค่ยกตัวอย่างสมุนไพรสี่ชนิดในยาว่านชักมดลูกของหมอเส็งนะคะ เพราะใน

นี่ยังไม่ได้พูดถึงสรรพคุณในการดูแลสุขภาพผู้หญิงในด้านอื่น ๆของยาว่านชักมดลูกของหมอเส็งเลยนะคะ ด้วยเหตุนี้เองยาว่านชักมดลูกของหมอเส็งจึงเป็นที่ยอมรับว่าช่วยรักษาอาการตกขาวติดเชื้อได้จริง และเมื่อทานต่อเนื่องก็จะไม่กลับมาติดเชื้อซ้ำ นอกจากนั้น ยิ่งทานก็ยิ่งสาวขึ้น สวยขึ้น^^ ผิวพรรณกลับมาดูเปล่งปลั่ง เต่งตึง หน้าใส ผิวสวย กล้ามเนื้อต่าง ๆกลับมากระชับฟิต ทั้งช่องคลอด มดลูก หน้าอกหน้าใจ หรือใบหน้า และที่สำคัญอีกอย่างคือ หมอเส็งรู้ว่ากลิ่นเป็นเสน่ห์สำคัญของคุณผู้หญิง จึงใส่สมุนไพรสำหรับดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้หมดไปด้วย เรียกว่าทานยาว่านชักมดลูกของหมอเส็งอย่างเดียว ได้ทั้งสุขภาพและความสวยงามอย่างแท้จริง อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังมาก ๆคือ การปล่อยให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะ ไม่ว่ามะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งในมดลูก ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจค่ะ ป้องกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด หรือหากเกิดอาการแล้ว ให้รีบรักษาแต่เนิ่น ๆ ตอนนี้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของว่านชักมดลูกก็มีออกมายืนยันภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณของเราแล้ว  คราวนี้เป็นตกขาวก็ไม่ต้องตกใจแล้ว ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็งช่วยคุณได้ค่ะ

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ติดต่อเจมาได้ทั้งทาง

อีเมล์ wanapajaru@hotmail.com

โทรศัพท์ 085-199-6563

ยินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้วยใจจริงค่ะ อยากเห็นคุณมีสุขภาพดีจริง ๆ :)  

 

ขอบคุณข้อมูลดี ๆเรื่องการตกขาวจาก

-รศ.นพ. ธีระพงศ์  เจริญวิทย์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-งานวิจัยว่านชักมดลูก โดย รองศาสตรจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-หนังสือสัญญาณป่วยบนร่างกาย ของสนพ.วีเลิร์น

 

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

16/06/2012
by admin
0 comments

สุขภาพผู้หญิงกับว่านชักมดลูก

ผู้หญิงนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น หรือวัยเจริญพันธุ์ ฮอร์โมนเพศจะเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อร่างกาย โดยร่างกายของผู้หญิงนั้นเมื่อเข้าสู่วัยสาว ฮอร์โมนเพศหญิงจะถูกผลิตจากรังไข่ ทำให้เริ่มแสดงลักษณะของเพศหญิง ผิวพรรณเปล่งปลั่ง นวลเนียน เสียงเล็ก เริ่มมีหน้าอกหน้าใจ สะโพกผาย เอวคอด  ซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงที่ควบคุมลักษณะเพศหญิงเหล่านี้ ก็คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเอง และเอสโตรเจนนี้มีผลต่อปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้หญิงอย่างชัดเจน เรียกได้ว่าพอฮอร์โมนเพศหญิงเริ่มแสดงบทบาทเด่นชัด เอสโตรเจนก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิงทันที โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย ดังนี้

1)วัยแรกรุ่นสู่วัยสาว (เริ่มมีประจำเดือน – 25 ปี)  ซึ่งเป็นระยะแรกที่เริ่มมีประจำเดือน ปัญหาที่เจอบ่อยคือ

@อาการปวดประจำเดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงระหว่างรอบเดือน

@ตกขาวผิดปกติ จากที่ควรเป็นของเหลวใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไร้กลิ่นซึ่งถูกขับออกจากช่องคลอดในช่วงตกไข่ กลับกลายเป็นมีสีและกลิ่น ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

-ตกขาวแบบติดเชื้อราและยีสต์ ตกขาวจะมีลักษณะเป็นสีขาวออกเหลืองอ่อน เป็นลิ่ม ๆ มีกลิ่นเล็กน้อย คันนิดหน่อย

-ตกขาวแบบติดเชื้อแบคทีเรีย ตกขาวจะมีสีเหลืองค่อนข้างเขียว คันมาก มีกลิ่นคาว ปัสสาวะแสบขัด

-ตกขาวแบบไม่ติดเชื้อ จากการเป็นมะเร็งมดลูก หรือ มดลูกอักเสบ

2) วัยแต่งงาน มีบุตร (ช่วงอายุ 25-45 ปี) ปัญหาที่พบบ่อยของวัยนี้ คือ

@ อาการตกเลือดผิดปกติ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจากความบกพร่องของรังไข่ แผลที่เยื่อบุมดลูก แท้ง ตั้งครรภ์นอกมดลูก พังผืดมดลูก

@ฮอร์โมนเพศเริ่มผิดปกติ การผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ทำงานไม่สมดุล ส่งผลให้กลไกร่างกายทำงานไม่เป็นระบบ เกิดความผิดปกติ

@มดลูกต่ำ ช่องคลอดหลวม สาเหตุจากการตั้งครรภ์ คลอดบุตร ยืนทำงานนาน ๆ เดินมากและยกของหนัก ส่งผลให้ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ด อั้นไม่อยู่ ปวดท้องน้อยเวลายกของ ช่องคลอดหลวม ไม่กระชับ ความสุขทางเพศลดลง(อาจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวได้)

3) วัยหมดประจำเดือน  (วัยทอง) คือวัยตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่อรังไข่ไม่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน

ผลในระยะแรก เมื่อเอสโตรเจนลดลงจะส่งผลให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

-ร้อนวูบวาบตามตัว หน้าอก ใบหน้า

-เหงื่อออกตอนกลางคืน

-นอนไม่หลับ หงุดหงิด ขาดสมาธิ

-เวียนศีรษะใจสั่น เหนื่อยง่าย

-ความรู้สึกทางเพศลดลง

-ช่องคลอดแห้ง บางครั้งคัน หรือติดเชื้อได้ง่าย

-เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

-ผิวหนังแห้ง ไม่มีน้ำมีนวล ผมหยาบกร้าน

ผลในระยะยาว

-อาจทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน จากภาวการณ์สลายมากกว่าการสร้าง

-ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด

-เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

ทางการแพทย์แผนโบราณได้นำมาว่านชักมดลูกมาใช้รักษาอาการผิดปกติของผู้ป่วยเพศหญิงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว โดยมีการระบุผลในการรักษาของว่านชักมดลูกไว้ดังนี้

+ช่วยกระชับช่องคลอดภายในสตรี
+ทำให้มีอารมณ์ทางเพศสมบูรณ์
+ดับกลิ่นปาก กลิ่นตัว กลิ่นภายในช่องคลอดให้ลดลงหรือหายไป
+ทำให้ผิวพรรณบนใบหน้าขาวนวล และมีเลือดฝาด
+แก้อาการมดลูกต่ำและช่วยให้อาการตกขาวดีขึ้น
+ช่วยรักษาอาการหน่วงเสียวมดลูก หรือเจ็บท้องน้อยเป็นประจำได้ดี
+ช่วยรักษาอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรง
+มีผลในการลดหน้าท้องที่หย่อนยาน ซึ่งเกิดจากการคลอดบุตร ทำให้หน้าท้องหดตัว และเล็กลง
+เสริมสร้างทรวงอกให้เต่งตึง กระชับ ไม่เหี่ยวย่น หย่อนยาน

และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ปัจจุบันได้มีผลงานวิจัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันสรรพคุณของว่านชักมดลูก ลองอ่านที่ลิงค์นี้นะคะ บทวิจัยและการพัฒนาว่านชักมดลูก

การใช้ยาสมุนไพรให้ได้ผลการรักษาชัดเจนนั้นต้องปรุงเป็นสูตร และผู้ผูกตำรับยา หรือผู้ปรุงยาก็ต้องเป็นผู้ที่ความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างมาก ไม่เช่นนั้นแล้วผลการรักษาอาจไม่ชัดเจนหรือเป็นพิษต่อร่างกายได้ ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีทะเบียนยารับรองและผู้ผลิตมีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรอย่างสูงจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ยาสมุนไพรที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณ

สนใจสอบถามว่ายาน้ำว่านชักมดลูกดูแลร่างกายของคุณผู้หญิงได้อย่างไรบ้าง โทรมาคุยกันได้ค่ะ ที่ 085-199-6563  (เจ วริทยา จารุมัยพร)

อยากเห็นผู้หญิงไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะ

 

 

 

 

 

admin

admin

จากที่เจเคยป่วยแล้วหายดีได้ก็เพราะยาสมุนไพรหมอเส็ง ทำให้เจหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร หลีกเลี่ยงยาเคมีและเขียนบทความขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักยาสมุนไพรหมอเส็งมากขึ้นจากมุมของคนที่มีประสบการณ์หายป่วยเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณถอยห่างจากโรคร้าย เจและครอบครัวพิสูจน์แล้วว่ายาสมุนไพรหมอเส็งช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแท้จริง มามีสุขภาพดีด้วยกันนะคะ

More Posts - Website

blicker-dierdre@mailxu.com